Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 322260Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 24 november 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 24 november 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel onderzoek incident spoor Oisterwijk

Het college heeft kennisgenomen van het onderzoek naar het incident met de locomotief van een goederentrein op het spoor in Oisterwijk op 26 september 2020 en onderschrijft de uitkomst daarvan. Daarnaast heeft het college besloten om de raad te informeren over het onderzoek naar het dit incident en de resultaten daarvan.

 

Collegevoorstel ontwerpaanwijzingsbesluit ondergrondse containers achterzijde Dorpstraat 9-11 Oisterwijk

Het college heeft het ontwerpaanwijzingsbesluit voor de plaatsing van twee ondergrondse containers, ten behoeve van de afvalinzameling van huishoudelijk afval, aan de achterzijde van Dorpstraat 9-11 te Oisterwijk vastgesteld.

 

Collegevoorstel vaststellen verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021

Het college heeft ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel 'vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2021'

 

Collegevoorstel aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2021

Het college heeft ingestemd met het aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2021.

 

Collegevoorstel normenkader voor de accountants controle 2020

1. Het college heeft het normenkader 2020 vastgesteld.

2. Het college heeft ingestemd met bijgevoegde raadsinformatiebrief om de raad te informeren over het normenkader 2020.