Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 321993Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wheredijk 56 tm 90 te Purmerend

Op 2 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Wheredijk 56 tm 90 te Purmerend. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2020-1261. De aanvraag betreft:

  • het kappen van 69 houtopstanden t.b.v. verbetering boezemkade en de aanleg van stadsverwarming

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen aanvragen reeds telefonisch contact opnemen (0299- 452452, team Vergunningen).