Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 321742Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Overboeicop ong.(naast 24) in Schoonrewoerd

Op 3 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Overboeicop ong.(naast 24) in Schoonrewoerd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0573. De aanvraag betreft het bouwen van een woning.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.