Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 320562Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning bouwen bijgebouw, Molenstraat 1b te Reek

Ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning:

Molenstraat 1b, 5375 KA Reek; het bouwen van een bijgebouw met een plaatsingsperiode van 10 jaren (ontvangen 26 november 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.