Gemeente Meppel - toestemming voor het aangaan van een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Reestmond

De R a a d van de gemeente Meppel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-9-2020, nr. 1423835;

 

Overwegende: dat de colleges van burgemeester en wethouders van Meppel, Westerveld en Staphorst een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Reestmond willen aangaan;

 

artikel 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen,

artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond;

 

b e s l u i t :

 

het college toestemming te verlenen voor het aangaan van een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Reestmond per 1-1-2021 tussen de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2020

 

de griffier,

 

de voorzitter,

 

Naar boven