Ingekomen APV melding, nabij Dommelsedijk/Keersopperdreef in Westerhoven/Riethoven (sectie C 821, 887, 889, 897, ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden voor de realisatie van de derde betonstort beekdalbrug KW9 t.b.v. de N69 op 21 en 22 december 2020

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69.

Op de webpagina odzob.nl/n69wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1724

Meldingsdatum: 19 november 2020

Omschrijving: nabij Dommelsedijk/Keersopperdreef in Westerhoven/Riethoven (sectie C 821, 887, 889, 897, ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden voor de realisatie van de derde betonstort beekdalbrug KW9 t.b.v. de N69 op 21 en 22 december 2020

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven