Gemeente Beekdaelen – tijdstippen definitieve toetreding tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL

Het college van de gemeente Beekdaelen heeft op 7 juli 2020 het volgende besloten:

  • a.

    Naar aanleiding van de besluiten van de gemeenteraad van Beekdaelen van 17 december 2019 en 7 juli 2020, in te stemmen met het laten toetreden van het grondgebied ‘voormalig Schinnen’ tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas per 1 januari 2021;

  • b.

    Naar aanleiding van de besluiten van de gemeenteraad van Beekdaelen van 17 december 2019 en 7 juli 2020, in te stemmen met het laten uittreden van het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ per 31 december 2021 uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied per 1 januari 2022 te laten toetreden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas;

Naar boven