Gemeente Beekdaelen - toetreding grondgebied/postcodegebied ‘voormalige gemeente Schinnen’ tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas, uittreding ‘grondgebied/postcodegebied voormalige gemeente Onderbanken’ uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL en toetreding daarna tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas

De raad van de gemeente Beekdaelen heeft op 17 december 2019 het volgende besloten:

 • 1.

  Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft in te stemmen met het zo spoedig als mogelijk laten toetreden van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Schinnen’ van de gemeente Beekdaelen tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas.

 • 2.

  Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Schinnen’ van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten toetreden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas.

 • 3.

  Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft in te stemmen met het zo spoedig als mogelijk laten uittreden van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas.

 • 4.

  Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas.

 • 5.

  De als gevolg van de uittreding van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.

Het college van de gemeente Beekdaelen heeft op 18 februari 2020 het volgende besloten:

 • 1.

  Conform het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019, kenmerk Z/19/136806), het grondgebied ‘voormalig Schinnen’ zo spoedig als mogelijk toe te laten treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas, het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied daarna zo spoedig als mogelijk toe te laten treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas onder de ontbindende voorwaarde dat er overeenstemming wordt bereikt over de vast te stellen gemeenschappelijke regeling ISD Kompas.

 • 2.

  De als gevolg van de uittreding van het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.

Naar boven