Verleende omgevingsvergunning Oostergouw 5, Venhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend:

Locatie: Oostergouw 5, Venhuizen

Voor: het renoveren van de woning en het herbouwen van de schuur (gemeentelijk monument)

Datum verzonden: 1 december 2020

Bezwaarmogelijkheid college 

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na verzenddatum.

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

- uw naam en adres

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en – indien van toepassing – uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

Naar boven