Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 319452Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schuurakker 27, 5473 PC te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 27-11-2020

 

Het verbouwen van de woning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 9 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze