Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 319440Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave –Omgevingsvergunning geweigerd voor het vervangen van een dak – Heidestraat 7 te Gassel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

 

Voor: het vervangen van een dak (zaaknr.: Z/20/264610)

Locatie: Heidestraat 7 5438 NG Gassel

Datum verzending: 18 november 2020

 

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de weigering omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.