Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2020, 319081Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020

 

Zaaknummer: 1773989

 

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

 

  • -

    gelet op het besluit “Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020”;

 

besluit:

 

Artikel 1  

Het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrnhn.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Alkmaar,

 

De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 

Emile Roemer

 

 

Toelichting

 

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vastgestelde noodverordening. Omdat vanwege de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bij besluit van 30 november 2020 de noodverordening van 18 november 2020 in met ingang van 1 december 2020. Omdat de noodverordening is ingetrokken, bestaat geen aanleiding meer om toezichthouders aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de noodverordening. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl.