Draafsingel 55 INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingetrokken

 

Draafsingel 55, deel huis gebruiken als B&B

Verzonden 30 november 2020

 

Naar boven