Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 318082Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen – Sportraad Heerlen

 

 

Op 17 november 2020 heeft het college een nieuw reglement voor de sportraad Heerlen vastgesteld. Met ingang van deze datum zijn de volgende personen voor de aangegeven periode benoemt tot lid van de sportraad Heerlen:

- dhr. P.F. Poulis, geboren 14-12-1958, periode van 2 jaar

- dhr. A.B.A. Mostard, geboren 10-04-1972, periode van 3 jaar

- dhr. J.J.W. Regtop, geboren 16-12-1966, periode van 3 jaar

- mw. G. van Tongeren, geboren 30-07-1979, periode van 3 jaar

- dhr. P.G.S.J. Steinbusch, geboren 04-10-1980, periode van 4 jaar

- dhr. M.H.A. Gielens, geboren 23-03-1978, periode van 4 jaar

Meer informatie over de sportraad Heerlen staat op www.sportinheerlen@heerlen.nl