Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 317235Beschikkingen | aanvraagLinebeamleane 11 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200067)

Op 23-nov-2020 is een melding op grond van het Acriviteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het aanleggen van bodemenergiesysteem.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.