Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 316263Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rietbeemden ong. sectie G 1178 naast nummer 3, 5476 LC te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 26-11-2020

 

Het bouwen van een woning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 2 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze