Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 316247Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heide 3a, 5473 TB te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 25-11-2020

 

Het afvoeren van asbest

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 2 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze