Omgevingsvergunning - Aangevraagd, de openbare ruimte op de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Thorbeckelaan te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 158 bomen, staande in de openbare ruimte op de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Thorbeckelaan, het terug planten van 164 bomen en het verplanten van 15 bomen

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met voorgenomen herinrichting, schade veroorzaakt door de boom/bomen, dode of slechte boom/bomen. Meer informatie over het Haagse bomenbeleid vindt u op www.denhaag.nl, pagina Haagse Bomen.

 

Ons kenmerk: 202020445

Stadsdeel:

  • -

    Segbroek

Locatie(s)

de openbare ruimte op de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Thorbeckelaan

Ontvangstdatum aanvraag:

26 november 2020

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven