Gemeenteblad van Wormerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WormerlandGemeenteblad 2020, 315737Beschikkingen | afhandeling1 [Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie Personen (BRP):]

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Uit onderzoek door de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres in Wormerland waar betrokkene volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ‘ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

 

 

Naam

Geboortedatum

Uitgeschreven naar

Dossiernr.

Datum uitschrijving

K.T. Szymbara

17-12-1990

Onbekend

602639

27-11-2020

D.M. Szymbara

08-07-1989

Onbekend

602817

27-11-2020

 

Als u wordt uitgeschreven, dan kan dat onderstaande gevolgen hebben:

  • 1.

    U kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen.

  • 2.

    Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, dan wordt deze stopgezet.

  • 3.

    Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW.

Het is voor u dus belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

De betrokkene kan ten aanzien van dit voornemen binnen 4 weken na bekendmaking hiervan schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.

U kunt een zienswijze opsturen aan het college van B&W van de gemeente Wormerland, Afdeling burgerzaken, Postbus 20, 1530 AA Wormer. De zienswijze moet zijn voorzien van dossiernummer, datum, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening en motivering.

Zonder reactie wordt de persoon vanaf de datum van het voornemen uitgeschreven uit Nederland.