Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 315256Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zitterd ong. Soerendonk (tussen huisnr. 20 en 22)

De gemeente heeft op 25 november 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20138 op locatie Zitterd ong. Soerendonk (tussen huisnr. 20 en 22) te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft het Aanvraag nieuwbouw woning.

Procedure

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.