Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 315244Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Kerksingel 8A

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Kerksingel 8A, 3082DA, transformeren garage op de begane grond naar drie woningen (aanvraagdatum 24-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00468).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.