Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 315237Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Buitenhofstraat 175

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Buitenhofstraat 175, 3022PC, verbouwen van een monumentaal schoolgebouw naar 10 royale appartementen. Vergroten van de bestaande dakkapellen en het plaatsen van nieuwe dakkapellen. Noordgevel: 1 kozijn toevoegen en 2 kozijnen aanpassen en alles antraciet lakken. Westgevel: alles antraciet lakken. Oostgevel: 2 kozijnen aangepast en alles antraciet lakken. Zuidgevel: 5 kozijnen aanpassen, 3 dakramen vervangen en alles antraciet lakken. Uitdiepen kelderbak. Gemeentelijk monument. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 24-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00452).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.