Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 315234Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Bizetlaan 2

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bizetlaan 2, 3055SB, renoveren basisschool. De school wordt voorzien van een nieuwe gevel, nieuwe installaties, gedeeltelijke indelingswijziging en nieuwe afwerkingen van het interieur (aanvraagdatum 18-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00359).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.