Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 314073Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zederikkade 227 in Lexmond

Op 25 november 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Zederikkade 227 in Lexmond. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0566. De aanvraag betreft het plaatsen van 30 zonnepanelen.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.