Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 313547Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit Omgevingsvergunning Flierweg

De gemeente heeft op 10 november 2020 een besluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark met hekwerk en trafo's op de locatie Flierweg in Hoge Hexel. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tijdens openingstijden in te zien op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20195288.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Hoe u beroep aantekent leest u op www.wierden.nl/beroep De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 1 december 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.