Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 313129Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Loosbroekseweg 1, 5388 VP Nistelrode

Voor het tijdelijk gebruiken van de oude spoelplaats totdat de vergunde spoelplaats is gerealiseerd is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.