Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakopbouw op bestaande garage op het perceel Veldbeemd 10 te De Goorn

Op 24 november 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakopbouw op bestaande garage op het perceel Veldbeemd 10 te De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0608. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven