Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 312636Beschikkingen | afhandelingVerleende (paracommerciële) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, Nachtegaalstraat 25 Berg en Terblijt

De burgemeester is voornemens aan Stichting Cascade, een (paracommerciële) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet te verlenen voor de inrichting Nachtegaalstraat 25, 6325 AX Berg en Terblijt. De ontwerpvergunning ligt vanaf heden, zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen.

 

Gedurende deze termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen moeten worden ingediend bij de burgemeester en worden verzonden aan de gemeente Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd. De schriftelijke zienswijze moet voor het einde van deze termijn op de post zijn gedaan en binnen een week zijn ontvangen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14043.