Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2020, 312155Overige besluiten van algemene strekkingBesluit subsidieplafond 2020 verduurzaming particuliere woningen

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

Overwegende dat in 2020 de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. Gemeente Beemster 2018 opnieuw wordt uitgevoerd,

 

Gelet op artikel 4.1 van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. Gemeente Beemster 2018

 

b e s l u i t en :

 

 • 1.

  Het budget voor 2020 voor de verlening van subsidies op grond van de bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018 vast te stellen op maximaal € 20.000,--.

 • 2.

  Dit budgetplafond bekend te maken via de gebruikelijke kanalen.

 • 3.

  Het plafond voor afzonderlijke aanvragen op grond van genoemde subsidieregeling vast te stellen op maximaal € 1.000,--.

 • 4.

  De normbedragen voor vergoeding als volgt vast te stellen:

   

  Tabel 1 Overzicht duurzame energie maatregelen gemeente Beemster

   

  Nummer

  Duurzame energiemaatregel

  Criterium

  Gemeente Beemster kent maximaal 15% van de gemaakte kosten toe. Deze 15% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid voorziening

  1.1

  Zonneboiler

  € 150,- per m² paneeloppervlak

  1.2

  LT-verwarming

  € 450,- per woning

  1.3

  (Combi)-warmtepomp

  € 230,- per kW

  1.4

  Douchewater-wtw

  € 125,- per stuk

  Bouwkundig

  2.1

  Dakisolatie

  Rc ≥ 2,5 m² K/W

  € 9,- per m²

  2.2

  Vloerisolatie

  Rc ≥ 2,5 m² K/W

  € 7,- per m2

  2.3

  Spouwmuurisolatie

  Rc ≥ 1,3 m² K/W

  € 5,- per m2

  2.4

  Paneelisolatie

  Rc ≥ 2,5 m² K/W

  € 10,- per m2

  2.5

  Isolatie massieve muur

  Rc ≥ 2,5 m² K/W

  € 22,- per m2

  Nummer

  Duurzame energiemaatregel

  Criterium

  Gemeente Beemster kent een vast bedrag toe voor de voorziening

  2.6

  HR++ glas

  U-glas ≤ 1,2 W/m² K

  € 25,- per m2

  of spouw 15 mm

  2.7

  Triple glas (HR+++)

  U-waarde:0,5 W/m2K

  € 50,- per m2

  2.8

  Vervangen dakbedekking door Groen Dak

  € 20,- per m2

  Nummer

  Duurzame energiemaatregel

  Criterium

  Gemeente Beemster kent een maximum bijdrage toe in de kosten van aansluiting van stadsverwarming

  3.1

  Verwijderen gasaansluiting vanwege aansluiting op stadsverwarming of vanwege all-electric.

  € 750,- per woning.

  Nummer

  Duurzame energiemaatregel

  Criterium

  Enkel voor sportverenigingen.

  4.1

  Vervangen van niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen

  15% van de kosten

   

 • 5.

  Voor de verdeelregels te verwijzen naar artikel 7 van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. Gemeente Beemster 2018;

 • 6.

  Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 10 november 2020

Beemster,

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.J.C. Welage

gemeentesecretaris

H.C. Heerschop

burgemeester