Onderwijsboulevard 215, 5223 DE te 's-Hertogenbosch, het kappen van een Aesculus hippocastanum cultivar, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verleend en treedt niet direct in werking

(wettelijk verplicht om te wachten tot einde bezwaartermijn)

 

Adres of locatie: Onderwijsboulevard 215, 5223 DE te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het kappen van een Aesculus hippocastanum cultivar

Aangevraagde activiteiten: Kappen (Art. 2.2 lid 1g Wabo)

Kenmerknummer: WB00055605

Datum besluit: 23-11-2020

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat het is gepubliceerd. De bekendmaking (verzenddatum) is op de eerst volgende werkdag na de aangegeven datum besluit.

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.html indienen.

 

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

 

Naar boven