Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 311470Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave – Omgevingsvergunning intrekking regulier– Heistraat 4 te Velp

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben ingetrokken.

 

Voor: intrekking van de gehele omgevingsvergunning voor de activiteit milieu

 

Locatie: Heistraat 4, 5363 SJ Velp

 

Datum verzending: 24 november 2020

 

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave, postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.