Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 311301Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit Omgevingsvergunning Ypeloweg 39 in Wierden

De gemeente heeft op 20 november 2020 een besluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor aanvraag milieu fase 1 voor wijziging bedrijf in verband met besluit huisvesting op locatie Ypeloweg 39 in Wierden. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Milieu (vergunning)

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tijdens openingstijden in te zien op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20195135.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Hoe u beroep aantekent leest u op www.wierden.nl/beroep De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 25 november 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.