Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2020, 310546Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Valkenstraat 3 in Oldenzaal

Op 18 november 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Valkenstraat 3 in Oldenzaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 50102-2020. De aanvraag betreft:

  • het vervangen van een schutting en het bouwen van een overkapping.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.