Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 31017Plannen | ruimtelijkOntwerp Uitwerkingsplan Zeewolde - Bergkwartier Hoog fase 2, gemeente Zeewolde

Vanaf woensdag 12 februari 2020 ligt het ontwerp uitwerkingsplan Zeewolde - Bergkwartier Hoog fase 2 gedurende 6 weken ter inzage. Dit uitwerkingsplan voorziet in een concrete planologische regeling voor de ontwikkeling van 141 grondgebonden en 51 appartementenwoningen in fase 2 van het wijkdeel Bergkwartier Hoog.

Ter inzage

U kunt het ontwerp uitwerkingsplan Zeewolde - Bergkwartier Hoog fase 2 met ID nummer NL.IMRO.0050.UPPNBKHF2-ON01 inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via dewebsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met 24 maart 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

  • 1.

    online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • 2.

    schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • 3.

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar de heer D. de Vries, telefoonnummer 06-36196235.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp uitwerkingsplan de zienswijze betrekking heeft.

11 februari 2020