Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 310142Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 10 november 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 10 november 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel ontwerpwijzigingsplan Burg. Canterslaan 87

Het college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van 3 appartementen aan Burgemeester Canterslaan 87 in Oisterwijk. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpwijzigingsplan voor zes weken ter inzage gelegd

 

Collegevoorstel tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren en consultatie inwoners

Het college heeft besloten het gemeentekantoor in Haaren vanaf 01-01-2021 tijdelijk te verhuren en gaat de inwoners van de kern Haaren actief consulteren over hun ideeën en behoeften voor de toekomst van deze locatie.

 

Collegevoorstel vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2021

Het college heeft ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel ‘vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2021’ betreffende het vaststellen van de bouwkostenlijst (ROEB-lijst) 2021 en het opnemen van de vrijstellingsbepaling voor mobiele onderzoeks-units in de Legesverordening 2021.

 

Collegevoorstel art. 34 VVD onderzoek jeugdhulp

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van schriftelijk gestelde vragen door de VVD fractie over de mediaberichtgeving van de tekorten in het sociaal domein.