Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 309085Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, Koninginneweg 25, Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 17 november 2020 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het bouwen van een schuur op het perceel Koninginneweg 25, 1716 DE Opmeer.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl