Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2020, 308337Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent de Bodemkwaliteitskaart PFAS regio de Vallei en beleidsregels PFAS

 • 1.

  De nieuwe Bodemkwaliteitskaart PFAS regio de Vallei (29 mei 2020) vast te stellen.

 • 2.

  De volgende beleidsregels PFAS vast te stellen:

  • a.

   Binnen en tussen grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden kan op basis van de bodemkwaliteitskaart PFAS vrij grondverzet plaatsvinden. Overig grondverzet mag plaatsvinden tot maximaal 0,5 μg/kg d.s. PFAS.

  • b.

   Ter plaatse van provinciale en gemeentelijke wegen en wegbermen wordt bij het toepassen van grond uit de regio de Vallei enkel getoetst aan de bodemfunctieklasse. Gebiedseigen grond mag worden toegepast tot 7 μg/kg d.s. PFOA en 3 μg/kg d.s. voor andere PFAS.