Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 308132Beschikkingen | afhandelingMelding in het kader van de Wet Milieubeheer, Hessenweg 18 (zaaknummer 0193ESUITE1886442020)

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Zwolle bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

Zaaknummer 0193ESUITE1886442020, het plaatsen van een werktuigenberging, Hessenweg 18 te Zwolle

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.