Rectificatie: Concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer 2020

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege het ontbreken van het conceptbeleid. De oorspronkelijke publicatie is op 20 november 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 304436.]

De burgemeester en het college hebben, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheid betreft, op 3 november 2020 besloten om het ‘concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer 2020’ vast te stellen en zes weken ter inzage te leggen. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Het concept uitvoeringsbeleid is een geactualiseerde versie van het uit 2012 daterende uitvoeringsbeleid evenementen. Het beleid is beknopter beschreven en waar mogelijk vereenvoudigd. Organisatoren en andere belanghebbenden hebben hiermee beter zicht op het proces en de (nieuwe) risicocategorisering van evenementen. Ook is rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019. Het uitvoeringsbeleid heeft ook een voorgenomen wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Legesverordening tot gevolg. Hierover neemt de gemeenteraad een besluit.

U kunt het conceptbeleid downloaden vanaf deze pagina.

U kunt ook een papieren versie inzien in het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken door te bellen op telefoonnummer 0900 1852.

Reageren op het conceptbeleid

Het conceptbeleid ligt vanaf de publicatiedatum 6 weken ter inzage. Binnen deze periode kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie (zienswijze) geven. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar OV.Evenementen@haarlemmermeer.nl of onderstaande postadres:

Gemeente Haarlemmermeer

T.a.v. Cluster Veiligheid, team evenementen

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

Als onderwerp kunt u aangeven dat het een zienswijze is.

Mondelinge reacties zijn mogelijk door te bellen op telefoonnummer 0900 1852 en te vragen naar de heer Herink van Cluster Veiligheid. Er wordt dan een belafspraak met u gemaakt. De laatste dag dat u een reactie kunt indienen is vrijdag 1 januari 2021.

Alle reacties met antwoord worden verzameld in een document (zienswijzennota). Er wordt ook aangegeven of de reactie heeft geleid tot aanpassing van het uitvoeringsbeleid evenementen. De indieners van een reactie krijgen dit document toegestuurd. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders stellen het definitieve beleid vast en houden daarbij rekening met de zienswijzennota. De gemeenteraad stelt de APV en Legesverordening vast.

Naar boven