Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor een asfaltcentrale, Isotopenweg 21A te Utrecht, HZ_WABO-18-15547

Isotopenweg 21A te Utrecht

HZ_WABO-18-15547

Toelichting: het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor een asfaltcentrale

Datum besluit: 19 november 2020

De beroepstermijn gaat in 1 dag na publicatie van deze aanvraag.

Besluit: Verleend

In beroep gaan bij de rechtbank

Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De beroepstermijn van 6 weken begint de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt.In beroep gaan kan online via www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Omgevingsvergunning. Als u schriftelijk in beroep wilt gaan per brief, dan kunt u uw beroepschrift sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het beroepschrift staat in elk geval:

 • uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

 • de omschrijving en het kenmerk van het besluit

 •  

  waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente

 •  

  wat de beslissing volgens u moet zijn

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

 • Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

 • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:

  • het kenmerk van deze aanvraag,

  • uw naam, adres en telefoonnummer,

  • en welke informatie u wilt inzien.

Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

 • Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Naar boven