Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 306607Overige besluiten van algemene strekkingMededeling vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020.

 

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”.

 

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 treedt op 18 november 2020 om 23.59 uur in werking.

 

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

 

Leeuwarden, 18 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma