Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2020, 305112Beschikkingen | aanvraagKennisgeving aanvraag verkeersbesluit Albert Cuypstraat 3 in Oldenzaal

Op 18 november 2020 heeft de gemeente een verzoek ontvangen voor het intrekken van een verkeersbesluit op locatie Albert Cuypstraat 3 in Oldenzaal. het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 50153-2020. het verzoek betreft:

  • het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Albert Cuypstraat 3 in Oldenzaal.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.