Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 304600Overige overheidsinformatieAGENDA COMMISSIE SAMENLEVING 26 NOVEMBER 2020

Op 26 november 2020 om 19.30 uur vindt de commissievergadering Samenleving van de gemeente Voerendaal plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Voerendaal.

In verband met de in acht te nemen Corona-richtlijnen is een beperkt aantal plaatsen voor publiek beschikbaar, waarbij geldt vol=vol.

 

Concept-agenda voor de vergadering van de commissie Samenleving op 26 november 2020

1. Opening

1.1 Afmeldingen

1.2 Mededelingen

1.3 Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)

2. Vaststellen

2.1 Vaststellen van de agenda

2.2 Vaststellen besluitenlijst van 30 januari 2020

3. Raadsvoorstellen

3.1 Najaarsrapportage 2020

3.2 Belastingverordeningen 2021

3.3 2e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en GR WSP

3.4 Aansluiting GR Veiligheidsregio bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

3.5 Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2020

3.6 Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot BsGW

4. Raadsinformatiebrieven

4.1 Educatieve agenda 2019-2022

4.2 Laaggeletterdheid

4.3 Gezondheid, Sport en Vitaliteit

5. Informatief

6. Terugkoppeling overige lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen

7. Sluiting

 

De op deze agenda betrekking hebbende raadsvoorstellen en eventuele aanvullende stukken kunt u raadplegen via de website www.voerendaal.nl.