Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 304591Overige overheidsinformatieAGENDA COMMISSIE LEEFOMGEVING 25 NOVEMBER 2020

Op 25 november 2020 om 19.30 uur vindt de commissievergadering Leefomgeving van de gemeente Voerendaal plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Voerendaal.

In verband met de in acht te nemen Corona-richtlijnen is een beperkt aantal plaatsen voor publiek beschikbaar, waarbij geldt vol=vol.

 

Concept-agenda voor de vergadering van de commissie Leefomgeving op 25 november 2020

1. Opening

1.1 Afmeldingen

1.2 Mededelingen

1.3 Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)

2. Vaststellen

2.1 Vaststellen van de agenda

2.2 Vaststellen besluitenlijst van 16 september 2020

3. Raadsvoorstellen

3.1 Bommenregeling

3.2 Vaststellen bestemmingsplan Ransdalerstraat 139-139a (opheffing bedrijfsbestemming)

4. Ter bespreking op verzoek:

4.1 Raadsinformatiebrief Beantwoording motie Zonnepanelen voor alle inwoners van Voerendaal

4.2 Raadsinformatiebrieven Wijngoed St. Martinus, Langeberg

5. Informatief

5.1 Terugkoppeling overige lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen

6. Sluiting

 

De op deze agenda betrekking hebbende raadsvoorstellen en eventuele aanvullende stukken kunt u raadplegen via de website www.voerendaal.nl.