Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2020, 303820Beschikkingen | afhandelingDukaat 37 INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingetrokken

 

Dukaat 37, plaatsen dakkapel op garage

Verzonden 9 november 2020