Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 303745Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Grotestraat Centrum 25 te Valkenburg

De gemeente heeft op 17 november 2020 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-000430 en DMS nummer 099488323 voor een omgevingsvergunning op locatie Grotestraat Centrum 25 te Valkenburg. Het ontwerpbesluit betreft het brandveilig gebruik van het pand (vergunning).

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. De inzage periode is 6 weken en start op 19november 2020. Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken met team vergunningen via telefoonnummer 14 043.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer 14 043.