Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 303538Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend onder perceelnummer 416, sectie P (Kunderberg) te Voerendaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Perceelnummer 416, sectie P (Kunderberg) te Voerendaal, voor het aanleggen van een amfibieënpoel, zaaknummer 130174

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.