Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 303500Beschikkingen | afhandelingSloopmelding Overstort 74, Grootebroek

Locatie: Overstort 74, Grootebroek

Voor: het verwijderen van een asbesthoudend vloerluik in de entree

Datum ontvangst: 12 vember 2020

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie over de sloopmelding

Wilt u meer informatie of de sloopmelding inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0228 – 510 111.