Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 303292Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Omgevingsvergunning, van rechtswege verleend , Buurt 17, Andijk week 47

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 1 oktober

2020 een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend voor:

 

  • 1.

    het bouwen van een blokhut/schuur aan de Buurt 17 in Midwoud.

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 20 november zes weken inzien in het gemeentehuis.

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

De inwerkingtreding van de van rechtswege verleende vergunning wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op het bezwaar is beslist.

Als u van mening bent dat de uitvoering van het besluit uw belangen raakt kunt u, als het spoedeisend is, naast het maken van bezwaar aan de rechtbank, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, zodat de uitvoering van het besluit wordt opgeschort. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR)