Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 303211Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen achter Hoekweg 36 Andijk (gemeente Medemblik)

 

Burgemeester en wethouders van Medemblik zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonneweide met hekwerk achter Hoekweg 36 in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf 20 november 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp omgevingsvergunning en tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.